24215
privacy-policy,page-template-default,page,page-id-24215,page-child,parent-pageid-18918,stockholm-core-1.2.2,select-child-theme-ver-1.1,select-theme-ver-5.3,ajax_fade,page_not_loaded,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
Title Image

Privacyverklaring

Introductie

Healthy Piece Of Cake acht het van groot belang dat er secuur met persoonsgegevens wordt omgegaan. Persoonlijke gegevens worden dan ook in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming door ons verwerkt en beveiligd.

Het verkrijgen van gegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect naar jou te herleiden zijn en die door gebruik van onze diensten worden achtergelaten. Persoonsgegevens worden verstrekt door het invullen van het contactformulier op onze website. Slechts persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken, worden bewaard en verwerkt. Persoonsgegevens worden door ons niet langer bewaard dan dat nodig is voor de doelen die in deze privacyverklaring zijn genoemd of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

Doeleinden

Als jij op onze website het contactformulier invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden die gegevens bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van jouw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Verstrekking aan derden

Persoonsgegevens worden niet zonder jouw aparte uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden, tenzij wij hier ingevolge de wet toe zijn verplicht.

E-mail en mailinglijsten

Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal je naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden zie je de ‘unsubscribe’ link. Je ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Je persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om je gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Cookies en tracking

Bij het aanbieden van onze elektronische diensten maken wij gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schijf van jouw computer of op jouw smartphone of tablet wordt opgeslagen. Wij kunnen hierdoor onder andere verschillende opvragingen van pagina’s van de website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren. Dit helpt ons weer bij het verbeteren van onze diensten. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken zijn alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het bedrijf Google, als deel van de “Google-analytics” dienst. Door deze dienst kunnen wij nagaan hoe de bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen wanneer zij hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten en Google daarin verboden de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Ook is door ons het doorsturen van IP-adressen naar Google via Analytics uitgeschakeld.

Verwerkers

Wij mogen derden inschakelen die onder onze toezicht bepaalde in deze privacyverklaring genoemde verwerkingen van persoonsgegevens uitvoeren, zogenaamde “verwerkers”. Met de verwerkers zijn door ons verwerkersovereenkomsten gesloten. Deze verwerkers handelen steeds onder onze verantwoordelijkheid en mogen geen eigen verwerkingen op de persoonsgegevens uitvoeren.

Recht van inzage, correctie, verwijdering, klacht en intrekken toestemming

Jij hebt het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen en kunt daarover uiteraard altijd contact met ons opnemen. Indien jij niet tevreden bent over de wijze waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan, horen wij dit graag. Jij hebt ook het recht een klacht hierover in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Jij kunt de toestemming voor een bepaalde verwerking van jouw persoonsgegevens ook altijd intrekken.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites of platforms (zoals Facebook of LinkedIn) van derden waar jij door middel van een link op onze website terecht kunt komen. Als jij doorlinkt naar Facebook of LinkedIn worden er door deze platforms cookies geplaatst. Houd hier dus rekening mee voordat jij op een van deze buttons klikt. Wij kunnen niet garanderen dat deze derde op een betrouwbare of veilige wijze met jouw persoonsgegevens omgaat. Jij zult hiervoor dan ook de cookies- en privacyverklaring van die betreffende website moeten lezen.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Overig

In beginsel zullen wij de persoonsgegevens niet doorgeven buiten de EU. Indien dit voor bijvoorbeeld de uitvoering van een overeenkomst toch noodzakelijk is, dan nemen we alle nodige stappen om een correct beschermingsniveau te garanderen. Er wordt door ons geen gebruik maakt van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering.

Wijzigen privacyverklaring

Wij mogen deze privacyverklaring op ieder moment wijzigen. Doordat de privacywetgeving van tijd tot tijd wordt aangepast kan ook deze verklaring aangepast worden.